Det snabba fiberkabelnätet i Oravais

Anslut dig du också till Bridge Network! Det fibernät som OCA (Oravais Centralantenn andelslag) och JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) gemensamt bygger och driver för att möjliggöra ett heltäckande fibernät i Oravais centrum.

Med en fiberanslutning får du en snabb och säker internet förbindelse, som också ger möjlighet till förmånlig telefoni över internet och både traditionell kabel-TV och IPTV.
Via ”smarta hem” lösningar möjliggörs t.ex. fjärrvideoövervakning av inre- och yttre områden, inbrottslarmöverföring, fjärrstyrning av värme, temperatur uppföljning etc