Frågor & svar

Fiberutbyggnad i Oravais.
(Uppdaterad 7.7.2024)

 1. Vad kostar det att ta en anslutning?
  Du bör bli medlem i Oravais centralantenn andelslag och installationspriset är från 1800 € om avståndet till befintligt fibernät är rimligt, skicka gärna en prisföfrågan via vårt formulär
 2. Ingår grävning på tomten i anslutningsavgiften?
  Grävning på tomten faktureras separat
 3. Ingår fibermodemet i anslutningsavgiften?
  Ja. Modemet behöver eluttag (230 V) och placeras i varmt utrymme.
 4. Ingår eventuell omändring av inomhusnätet i anslutningsavgiften?
  Nej. Kan utföras av entreprenörerna men faktureras skilt.
 5. Behöver man skaffa mera utrustning för att få tv:n att fungera?
  Fibermodemet har färdigt utgång för kabel-TV. Önskas IPTV behövs en set-top box mellan fibermodemet och TV:n (pris fr 149 €) samt nätverkskabel (minst CAT 5) mellan fibermodemet och set-top boxen. Vissa nya smart TV:n har en app att ladda ned som ersätter set-top boxen (sök på IPTV Ålcom)
  För att se IPTV i Bridge Networks nät krävs internet
 6. Hur snabbt är nätet?
  300/300 Mbits levereras inledningsvis /hushåll (variationsintervall 170-300 Mbits).
 7. Vid eventuella fel i nätet, vem reparerar, hur snabbt repareras nätet och vem betalar?
  Felmottagning dygnet runt. Felsökningen påbörjas så fort som möjligt och delas in i olika kategorier beroende på hur stort område som drabbats. Felsökning ingår i månadsavgiften. Fel i kundens egen utrustning faktureras.
 8. Vem är Bridge Network Oravais Ab?
  Bridge Network är ett fibernätbolag verksamt i Oravais centrum.
 9. Vem äger BridgeNetwork?
  Oravais centralantennandelslag och JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab).
 10. Vem styr BridgeNetwork?
  Bolaget har inga anställda och leds av en styrelse med medlemmar från OCA och JNT.
 11. Vad kostar anslutningen för ett husbolag (radhus, våningshus)?
  Eftersom rad- och våningshusens interna nät skiljer sig något från varandra ses de över separat för att få den bästa tekniska lösningen som är hållbar även på sikt. Priset varierar något beroende på vilken teknik som går att använda.
 12. Finns det Anti-virus tjänst?
  Ja det finnas möjlighet att beställa som tilläggstjänst Anti-virus (F-secure).
 13. Finns möjlighet att kombinera den fasta bredbandsanslutningen med en mobil data anslutning?
  Ja det finnas en tjänst där såväl fast bredband som mobil data ingår till ett konkurrenskraftigt pris.
 14. Kan man välja bara tv nu och ta internet senare, vad kostar det i så fall?
  Ja det är möjligt. I samband med att fibern blir installerad körs en internetkampanj som ger inkoppling för 0 € (normalt 99 €). Ifall ingen kampanj är ikraft kostar det då 99 € att koppla in internet senare.
 15. Jag har tidsbundet internetavtal med annan operatör. Hur gör jag då?
  Vi kopplar in internet via fibern när den blir installerad eftersom nätet då blir mycket snabbare och stabilare. Vi kan hålla in med att fakturera månadsavgiften någon månad beroende på när dagens avtal går ut.